Ceník

C E N Í K

Jesle

Měsíční docházka celodenní

Měsíční docházka

90 h

Měsíční docházka 40h

Měsíční docházka 24h

Docházka jednodenní

Docházka půldenní

Hodinová sazba

6.500,– Kč

5.500,– Kč

3.200,– Kč

2.000,– Kč

550,– Kč

350,– Kč

100,– Kč

ŠKODA AUTO, a.s. jako největší zaměstnavatel v regionu přispívá svým zaměstnancům 700,– Kč z měsíční platby.

Rodičovský příspěvek rodičům zůstává.

Stravné na den 50,– Kč /viz tabulka níže/

Mateřská škola

Celodenní docházka           3.500,– Kč/měsíc + stravné 50,– Kč/den

Platba probíhá měsíčně jednou částkou /školné + stravné/ do 5. dne následujícího měsíce na účet  MŠ a Jeslí 51–7104110257/0100 nebo hotově u paní učitelky /bude vystaven doklad o zaplacení/.

Během letních prázdnin je možné zažádat o snížení školného o 50% z důvodu přerušení docházky.

Výše školného v MŠ pro rok 2020–2021 činí 3.500,– Kč pro všechny věkové kategorie. Na soukromé mateřské školy se nevztahuje bezúplatné poskytování vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy – Zákon č. 561/2004 Sb., § 123, odst. 2.

Stravné na den

Cena stravného v naších jeslích a mateřské škole je stanovena s ohledem na plnění Spotřebního koše a zachování pestrosti jídelníčku.

Stravování si zajišťujeme vlastní kuchyní, dodržujeme vyvážený jídelníček a zdravé stravování.

Svačina dopolední

Oběd

Svačina odpolední

10,– Kč

30,– Kč

10,– Kč

Včetně pitného režimu.

Ceník platný od 1.9.2020